หนังสือบทคัดย่อผลงาน R2R ดีเด่น ประจำปี 2566
หนังสือบทคัดย่อผลงาน R2R ดีเด่น ประจำปี 2566
“R2R กับบันทึกบทใหม่ในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์”
“R2Rกับบันทึกบทใหม่ในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์”
แผนที่การเรียนรู้ Mednacea

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ขอเชิญพัฒนางานวิจัยร่วมกันด้วยเครื่องมือออนไลน์ของ R2R ใช้งานง่าย สนุก เสริมพลัง สร้างสรรค์ และพัฒนา

ส่งงานวิจัย