ใบสมัครส่งบทคัดย่อประกวด R2R ครั้งที่ 11

 

 

จัดโดย โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ และภาคีเครือข่าย R2R

ปิดรับสมัครส่งผลงานประกวด R2R ปี 2561

 
ติดต่อ : r2rthai2561@gmail.com