ใบสมัครส่งบทคัดย่อประกวด R2R ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2566

 

 

จัดโดย โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ และภาคีเครือข่าย R2R

ปิดรับสมัครส่งผลงานประกวด R2R ปี 2566

 
 
ติดต่อ : r2rthai2566@gmail.com