ใบสมัครส่งบทคัดย่อประกวด R2R ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2564

 

 

จัดโดย โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ และภาคีเครือข่าย R2R

ปิดรับสมัครส่งผลงานประกวด R2R ปี 2564

 
 
ติดต่อ : r2rthai2564@gmail.com