R2R ขอแสดงความยินดีต่อ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับทิศทางแผนงาน (Steering Committee) เนื่องในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ 30 สิงหาคม 2557)

  • ขนาดตัวอักษร  | |