เชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวดและเข้าประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำปี 2558 " HR Diversity & KM "