ภาพงานประชุม จากงานประจำสู่งานวิจัย "R2R สร้างสรรค์ สู่การเปลี่ยนแปลง" 24 กรกฎาคม 2558