ขอเชิญร่วมส่ง “ภาพถ่ายกิจกรรม R2R หรือภาพแสดงคุณสมบัคิคุณอำนวย R2R”