ผลของการทำกายภาพบำบัดตามโปรแกรม LoeiHos ในผู้ป่วย Stroke ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือตัวเอง (The impact of physical therapy on activities of daily living efficient : LOEI HOS program)