กิจกรรม R2R จับเข่าเล่าวิจัยในสายหมอก 2-3 ธันวาคม 2558 อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย