เครื่องมือช่วยมัดลวดในการทำผ่าตัดดามกระดูก(Wire twister in Orthopedics Surgery)