5 องค์กรยักษ์ใหญ่ของวงการสุขภาพ บันทึกความร่วมมือสนับสนุนงาน R2R