ใบสมัครส่งบทคัดย่อประกวด R2R ครั้งที่ 12

 

 

จัดโดย โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ และภาคีเครือข่าย R2R

ปิดรับสมัครส่งผลงานประกวด R2R ปี 2562

 
ติดต่อ : r2rthai2562@gmail.com